Mondzorg voor de huisarts

Mondzorg voor de huisarts

Abonnementkosten: € 33.00
Beschrijving: Mondzorg voor de huisarts Leidraad voor de dagelijkse praktijk helpt de huisarts bij de praktische aanpak van ziekten van de mondholte. De volgende onderwerpen komen aan bod: het mondonderzoek, tandpathologie, parodontale afwijkingen, slijmvliesafwijkingen, kaakbeenderen. pijn in het orofaciale gebied, speekseltekort en -vloed, smaak. ademgeur, mondkanker, tandprotheses, beeldvorming in het orofaciale gebied en structuur van de mondzorg. Voor elk onderdeel worden etiologie, diagnostiek en behandeling besproken. Door een uitgebreid trefwoordenregister kunnen de teksten en illustraties snel vanuit verschillende invalshoeken gevonden worden. Deze leidraad voor de dagelijkse praktijk vertrekt vanuit de symptomen waardoor de huisarts bij een klacht of letsel niet het hele boek hoeft te raadplegen. De vele illustraties maken het tot een standaardwerk voor de praktijk.Daniel van Steenberghe is arts, tandarts, arts-specialist in de stomatologie en specialist in de parodontologie. Hij deed o.a een jaar algemene chirurgie in Diest en vier jaar specialisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de K.U.Leuven waar hij menselijke anatomie. medische ethiek en parodontologische therapie doceert. Hij is ook kliniekhoofd aan de Universitaire Ziekenhuizen van de K.U.Leuven.Als wetenschapper is hij auteur van meer dan 300 Engelstalige gerefereerde artikels, een 200-tal andere artikels en 9 boeken- Hij was gastspreker in 49 landen. Hij stichtte een aantal internationale wetenschappelijke organisaties, zoals de European Association for Osseointegration, de European Federation for Periodontology en de International Society for Breath Odor Research, waarvan hij ook voorzitter was. Hij ontving tal van eretitels, zoals 'Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons', doctor honoris causa, 'Honorary professor', ereburgerschap van Aix-en-Provence en de medaille van de stad Parijs. Hij is gecoöpteerd lid van de Akademie für Wissenschaften 'Leopoldina' en van de academie voor geneeskunde van Cordoba.Hij werd in 2003 belast met het schrijven van het Strategisch Plan Mondzorg in Belgie door de toenmalige minister van Sociale Zaken. Frank Vandenbroucke. Hij was twaalf jaar voorzitter van de School voor Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirugie van de K.U.Leuven. Hij zetelt in verscbillende raden en commissies van de ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Onderwijs. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van het Toelatingsexamen arts en tandarts.Hij zette zich voortdurend in om de mondzorg meer medisch te maken en de aansluiting tussen arts en tandarts te bevorderen. Daarom ook dit boek voor huisartsen.Katleen Michiels is parodontoloog. Ze behaalde haar postgraduaatsdiploma met de grootste onderscheiding aan de K.U.Leuven. Ze publiceerde een reeks hoofdstukken over slijmvliesafwijkingen in de mond en ter hoogte van de het parodontium in het bijzonder.Momenteel volgt ze een doctoraatsopleiding. Haar onderzoek betreft het gebruik van markers in het speeksel om (pre)cancereuze en andere mondletsels te detecteren en op te volgen.Ze is consulent op de afdeling parodontologie van het UZ K.U.Leuven waar ze zich vooral toelegt op de consultatie voor oncologische he patienten en orgaantransplantatiepatienten.Jan De Maeseneer is gewoon hoogleraar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Sinds 1978 werkt hij als huisarts in Gent in het 'Wijkgezondheidscentrum Botermarkt' in Ledeberg. Binnen het Wijkgezondheidscentrum is een tandheelkundige praktijk geintegreerd; het 'Centrum voor Eerstelijnsmondzorg Botermarkt'. Jan De Maeseneer promoveerde in 1989 tot geaggregeerde voor het onderwijs met een proefschrift Huisartsgeneeskunde, een verkenning. Hij is momenteel voorzitter van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerste lijnsgezondheidszorg en van de Opleidingscommissie Geneeskunde en leverde op deze manier een bijdrage tot de omvorming van een disciplinegebaseerd naar een geintegreerd, probleem- en patientgeorienteerd curriculum. Tevens is hij actief in de imteruniversitaire mastersopleiding huisartsgeneeskunde.Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek werkt hij aan de volgende themas: medische besliskunde, epidemiologie in de huisartsgeneeskunde, implementatie van "evidence-based medicine', gezondheidszorgorgani satie, toegankelijkheid van gezondheidszorg en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Jan De Maeseneer is lid van verschillende adviescommissies rond het gezondheidsbeleid (federaal. Vlaamse Gemeenschap, Riziv). Internationaal is hij voorzitter van het European Forum for Primary Care en lid van het Knowledge Network ‘Health Systems’ van de ‘Commission on Social Determinants of Health’ van de Wereldgenzondheidsorganisatie.

Dit artikel wordt u aangeboden door: Wannaboeks-Algemeen
Mail dit artikel naar een vriend / kennis / familielid

© 2023 Boeken koop je op boekshoponline.nl  |  Wij hebben momenteel 82119 artikelen in ons bestand